Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Mogilany - sprawdź miejscowy plan gminy Mogilany

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Mogilany? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Mogilany.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Mogilany.

MPZP Mogilany
Mapa MPZP gminy Mogilany

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Mogilanach.

MPZP Mogilany

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Mogilany i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Mogilany prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Mogilan. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Mogilany.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Mogilany i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Mogilany obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Mogilany z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Mogilan

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mogilan

0

27 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Mogilany, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Mogilany, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

4326 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Mogilan.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Mogilany z podziałem na lata

Rejestr MPZP Mogilany

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Mogilany. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości LibertówVI/75/20197-3-2019
Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości LibertówVI/76/20197-3-2019
Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości LibertówXXI/176/201630-6-2016
Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości LibertówXXI/177/201630-6-2016
Uchwała nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXV/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mogilany.XXXV/301/201427-6-2014
UCHWAŁA Nr XXXI/273/2014 RADY GMINY MOGILANY z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości LibertówXXXI/273/201427-1-2014

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Mogilanach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Mogilany odpowiada wójt/burmistrz gminy Mogilany. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Mogilany nie obowiązuje, to urząd gminy Mogilany wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Mogilanach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Mogilany z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Mogilany na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Mogilan. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Mogilany!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Mogilany