Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mogilany  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Mogilany

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Mogilany.

Mapa Geoportal Mogilany
Mapa z granicą gminy Mogilany
herb gminy Mogilany

Dane urzędu

Urząd Gminy MogilanyRynek 2Mogilany, 32-031

Tel: 12 2701013

Fax: 12 270-16-77

E-mail: gmina@mogilany.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Mogilany: 1206092

Witryna: www.mogilany.pl

Władze lokalne: Wójt Piotr Piotrowskigmina@mogilany.pl

Aktualności z gminy Mogilany

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Mogilan

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Mogilany to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Mogilany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Mogilan, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Mogilan

Gmina Mogilany w liczbach

Powierzchnia gminy Mogilany*

44 km2

2187 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Mogilany*

14 423 mieszkańców

552 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Mogilany*

331 mieszkańców na km2

308 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mogilany

Geoportal Mogilany prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Mogilany

Jak powstał Geoportal gminy Mogilany?

Geoportal Mogilany powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Mogilany, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Mogilany umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Mogilany

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mogilany?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Mogilany;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Mogilany;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Mogilany;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Mogilany;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Mogilan.
Informacje na Geoportalu Mogilany

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mogilany?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Mogilany;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Mogilany;
 • Rejestr MPZP Mogilany;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Mogilany;
 • Mapa Topograficzna gminy Mogilany;
 • Mapa Solarna gminy Mogilany;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Mogilany;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Mogilany

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mogilany?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mogilany.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Mogilany łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mogilanach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mogilan zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Mogilany, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mogilany oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Mogilany. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mogilan możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mogilan. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Mogilany. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mogilany.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mogilanach.

  Geoportal gminy Mogilany posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Mogilany. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mogilanach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Mogilany przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mogilanach.

  W Geoportalu Mogilany przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Mogilany. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mogilanach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Mogilany zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Mogilany, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Mogilany oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Mogilany.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Mogilany. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Mogilany są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Mogilany podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Mogilany.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mogilanach. W Geoportalu gminy Mogilany udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mogilanach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Mogilany.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Mogilany. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Mogilany dla mieszkańców

Geoportal Mogilany jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mogilany. Na mapie Mogilan sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Mogilany mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mogilany. Korzystając z map Geoportalu gminy Mogilany w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Mogilany są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Mogilany dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mogilany dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować