Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mogilany  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Mogilany

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Mogilany.

Mapa Geoportal Mogilany
Mapa z granicą gminy Mogilany
herb gminy Mogilany

Dane urzędu

Urząd Gminy MogilanyRynek 2Mogilany, 32-031

Tel: 12 2701013 wewn. 231

Fax: 12 2701677

Elektroniczna skrzynka podawcza: 7c1o97cpbw/skrytka

E-mail: gmina@mogilany.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Mogilany: 1206092

Witryna: www.mogilany.pl

Władze lokalne: Wójt Jerzy Krzysztof PRZEWORSKIgmina@mogilany.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Mogilan

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Mogilany to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Mogilany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Mogilan, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Mogilan, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Mogilan

Gmina Mogilany w liczbach

Powierzchnia gminy Mogilany*

44 km2

2187 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Mogilany*

14 423 mieszkańców

552 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Mogilany*

331 mieszkańców na km2

308 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mogilany

Geoportal Mogilany prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Mogilany, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Mogilany.

Dostęp do danych Geoportalu Mogilany

Jak powstał Geoportal gminy Mogilany?

Geoportal Mogilany powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Mogilany, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Mogilany.

Geoportal Mogilany umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Mogilany oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Mogilany, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Mogilany

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mogilany?

Informacje na Geoportalu Mogilany

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mogilany?

Korzyści z Geoportalu Mogilany

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mogilany?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mogilany.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Mogilany łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mogilanach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mogilan zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Mogilany, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mogilany oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Mogilany. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mogilan możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mogilan. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Mogilany. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mogilany.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mogilanach.

  Geoportal gminy Mogilany posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Mogilany. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mogilanach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Mogilany przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mogilanach.

  W Geoportalu Mogilany przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Mogilany. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mogilanach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Mogilany zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Mogilany, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Mogilany oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Mogilany.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Mogilany. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Mogilany są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Mogilany podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Mogilany.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mogilanach. W Geoportalu gminy Mogilany udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mogilanach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Mogilany.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Mogilany. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Mogilany.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Mogilany, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Mogilany. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Mogilany.

 • Zabytki w gminie Mogilany

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Mogilany. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Mogilany oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Mogilany.

 • Informacje o wyborach w gminie Mogilany

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Mogilany. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Mogilany i wiele istotnych informacji.

Geoportal Mogilany dla mieszkańców

Geoportal Mogilany jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mogilany. Na mapie Mogilan sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Mogilany mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mogilany. Korzystając z map Geoportalu gminy Mogilany w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Mogilany są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Mogilany dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mogilany dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować